Izbori

Zapisnik OIK sa zrijebanja za predsjednike birackih odbora i raspored predsjednika birackih odbora po pojedinim partijama i birackim mjestima

11/08/2020

Zbirna izborna lista za izbor odbornika

Na osnovu člana 49 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, broj 4/98, 14/00, 9/01, 41/02, 48/06, 56/06 “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 12/16, 60/17 i 10/18, shodno obavljenom žrijebanju opštinska izborna komisija Andrijevica javno [...]
11/08/2020

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Aleksa Bečić – Miodrag Lekić – Mir je naša nacija – Demokrate – Demokratska Crne Gora – Demos”

Na osnovu čl. 25 i 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 04.08.2020. donijela je Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Aleksa Bečić – Miodrag [...]

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Za Andrijevicu! Za Crnu Goru! Milo Đukanović DPS-SD”

Na osnovu čl. 25 i 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 04.08.2020. donijela je Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Za Andrijevicu! Za [...]

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Za budućnost Andrijevice SNP-NSD”

Na osnovu čl. 25 i 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 04.08.2020. donijela je Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Za budućnost Andrijevice [...]

Rješenje o utvrđivanju izborne liste ,,Aleksa Bečić – Miodrag Lekić – Mir je naša nacija – Demokrate – Demokratska Crne Gora – Demos”

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 7 i člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 03.08.2020. godine donijela je Rješenje o utvrđivanju izborne liste ,,Aleksa Bečić [...]

Rješenje o utvrđivanju izborne liste ,,ZA BUDUĆNOST ANDRIJEVICE SNP-NSD”

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 7 i člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 03.08.2020. godine donijela je Rješenje o utvrđivanju izborne liste ,,ZA BUDUĆNOST [...]

Rješenje o proglašenju izborne liste ,, Za Andrijevicu! Za Crnu Goru! Milo Đukanović, DPS-SD”

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 7 i člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 03.08.2020. godine donijela je Rješenje o proglašenju izborne liste ,, Za [...]

Odluka o utvrđivanju najmanjeg broja potpisa birača podrške izbornoj listi za izbor odbornika u SO Andrijevica

Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija, na sjednici održanoj 27.07.2020. godine, donijela je Odluku o utvrđivanju najmanjeg broja potpisa birača podrške izbornoj listi za izbor odbornika u [...]

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika i poslanika koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica na sjednici održanoj dana 21.07.2020. godine donijela je Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika i poslanika koji će [...]