Izbori

Žrijebanje za predsjednike biračkih odbora

28/03/2018

Zapisnik sa 3. sjednice

27/03/2018

Saziv za 3. sjednicu

Saziv za treću sjednicu opštinske izborne komisije: Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Žrijebanje za predsjednike biračkih obora sa predstavnicima političkih partija Donošenje rješenja o pravu političkih partija za predlaganje predstavnika u stalni sastav biračkih odbora (ovdje možete preuzeti rješenje za predsjednike i zamjenike) Tekuća pitanja.
26/03/2018

Zapisnik sa 2. sjednice

19/03/2018

Saziv za 2. sjednicu

Saziv za drugu sjednicu opštinske izborne komisije: Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Rješenje o određivanju biračkih mjesta Tekuća pitanja.
16/03/2018

Zapisnik sa 1. sjednice

26/01/2018

Saziv za 1. sjednicu

Saziv za prvu sjednicu opštinske izborne komisije: Poslovnik o radu opštinske izborne komisije Kalendar o rokovima sprovođenja izbornih radnji Tekuća pitanja.
25/01/2018

Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji OIK Andrijevica na izborima za Predsjednika Crne Gore

22/01/2018

Konačni rezultati izbora za odbornike u SO Andrijevica

Na osnovu člana 99 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG, broj,.4/98,5/98,17/98,14/00,18/00,9/01,41/02,45/04,48/06,56/06 i „Službeni list CG“,br.46/11,14/14 i 47/14), Opštinska izborna komisija je dana 31.10.2016. godine, utvrdila konačne rezultate lokalnih izbora za odbornike u Skupštinu opštine Andrijevica na izborima održanim 16.10.2016. [...]
31/10/2016

Rješenje o oglašavanju biračkih mjesta

Na osnovu člana 65 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“br.4/98,5/98,17/98,14/00,18/00,9/01,41/02,45/04, 48/06,56/06 i „Sl.list CG“ br.46/11,14/14 i 47/14) i člana 2 Odluke o određivanju naziva ulica i naselja u Opštini Andrijevica („Sl.list Crne Gore-Opštinski propisi“ br.25/15  ), Opštinska [...]
09/10/2016