Izbori

Konačni rezultati izbora za odbornike u SO Andrijevica

Na osnovu člana 99 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG, broj,.4/98,5/98,17/98,14/00,18/00,9/01,41/02,45/04,48/06,56/06 i „Službeni list CG“,br.46/11,14/14 i 47/14), Opštinska izborna komisija je dana 31.10.2016. godine, utvrdila konačne rezultate lokalnih izbora za odbornike u Skupštinu opštine Andrijevica na izborima održanim 16.10.2016. [...]
31/10/2016

Rješenje o oglašavanju biračkih mjesta

Na osnovu člana 65 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“br.4/98,5/98,17/98,14/00,18/00,9/01,41/02,45/04, 48/06,56/06 i „Sl.list CG“ br.46/11,14/14 i 47/14) i člana 2 Odluke o određivanju naziva ulica i naselja u Opštini Andrijevica („Sl.list Crne Gore-Opštinski propisi“ br.25/15  ), Opštinska [...]
09/10/2016

Zbirna izborna lista za izbor odbornika na izborima 16. oktobra 2016. godine

Na osnovu člana 49 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“br.4/98,5/98,17/98,14/00,18/00,9/01,41/02,45/04,48/06,56/06 i „Sl.list CG“ br.46/11,14/14 i 47/14),opštinska izborna komisija opštine Andrijevica na sjednici održanoj 28.09.2016.godine, u 11sati,utvrdila je Zbirnu izbornu listu za izbor odbornika u Skupštinu opštine Andrijevica na izborima 16. [...]
28/09/2016

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika i poslanika

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“ br.4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl.list CG“ br.46/11, 14/14 i 47/14) i člana 2 Odluke o određivanju naziva ulica i naselja [...]
23/09/2016

Raspored predsjednika biračkih odbora

07/09/2016

Odluka o potrebnom broju potpisa

Opštinska izborna komisija obavještava političke partije i grupe birača koje imaju namjeru da učestvuju na prestojećim lokalnim izborima  u Andrijevici, koji su zakani za 16.10.2016. godine, da je 35 najmanji broj koji svojim potpisom treba da podrže listu za izbor [...]
25/07/2016

Kalendar izbornih aktivnosti

12/07/2016