Konacni rezultati za izbor odbornika u Skupstinu opstine Andrijevica

08/09/2020

RJEŠENJE o zaključenju biračkog spiska za izbor odbornika u Skupštini opštine ANDRIJEVICA na izborima koji su raspisani za 30. avgust 2020. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 18 stav 1 Zakona o biračkom spisku („Službeni list CG“, br. 10/14, 20/15, 92/17, 17/19 i 03/20), donosi RJEŠENJE o zaključenju biračkog spiska za izbor odbornika u Skupštini opštine ANDRIJEVICA [...]

Biračka mjesta za izbor odbornika u SO-e Andrijevica i poslanika u Skupstini Crne Gore

Na osnovu Člana 65 stav 4 Zakona  o izboru odbornika i poslanika (” Službeni list RCG” broj 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG” , broj46/11, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) Opštinska [...]

Rjesenje o imenovanju birackog odbora za izbor odbornika i poslanika

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 4 i člana 35 Zakona o izboru odbornika i psolanika (” Službeni list RCG”, broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 [...]
18/08/2020

Zapisnik OIK sa zrijebanja za predsjednike birackih odbora i raspored predsjednika birackih odbora po pojedinim partijama i birackim mjestima

11/08/2020

Zbirna izborna lista za izbor odbornika

Na osnovu člana 49 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, broj 4/98, 14/00, 9/01, 41/02, 48/06, 56/06 “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 12/16, 60/17 i 10/18, shodno obavljenom žrijebanju opštinska izborna komisija Andrijevica javno [...]
11/08/2020

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Aleksa Bečić – Miodrag Lekić – Mir je naša nacija – Demokrate – Demokratska Crne Gora – Demos”

Na osnovu čl. 25 i 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 04.08.2020. donijela je Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Aleksa Bečić – Miodrag [...]

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Za Andrijevicu! Za Crnu Goru! Milo Đukanović DPS-SD”

Na osnovu čl. 25 i 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 04.08.2020. donijela je Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Za Andrijevicu! Za [...]

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Za budućnost Andrijevice SNP-NSD”

Na osnovu čl. 25 i 26. Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 04.08.2020. donijela je Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste ,,Za budućnost Andrijevice [...]

Rješenje o utvrđivanju izborne liste ,,Aleksa Bečić – Miodrag Lekić – Mir je naša nacija – Demokrate – Demokratska Crne Gora – Demos”

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 7 i člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Opštinska izborna komisija Andrijevica, na sjednici održanoj dana 03.08.2020. godine donijela je Rješenje o utvrđivanju izborne liste ,,Aleksa Bečić [...]