RJEŠENJE o zaključenju biračkog spiska za izbor odbornika u Skupštini opštine ANDRIJEVICA na izborima koji su raspisani za 30. avgust 2020. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 18 stav 1 Zakona o biračkom spisku („Službeni list CG“, br. 10/14, 20/15, 92/17, 17/19 i 03/20), donosi RJEŠENJE o zaključenju biračkog spiska za izbor odbornika u Skupštini opštine ANDRIJEVICA [...]

Biračka mjesta za izbor odbornika u SO-e Andrijevica i poslanika u Skupstini Crne Gore

Na osnovu Člana 65 stav 4 Zakona  o izboru odbornika i poslanika (” Službeni list RCG” broj 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG” , broj46/11, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) Opštinska [...]
19/08/2020

Rjesenje o imenovanju birackog odbora za izbor odbornika i poslanika

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 4 i člana 35 Zakona o izboru odbornika i psolanika (” Službeni list RCG”, broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 [...]
18/08/2020

Odluka o utvrđivanju najmanjeg broja potpisa birača podrške izbornoj listi za izbor odbornika u SO Andrijevica

Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija, na sjednici održanoj 27.07.2020. godine, donijela je Odluku o utvrđivanju najmanjeg broja potpisa birača podrške izbornoj listi za izbor odbornika u [...]

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika i poslanika koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica na sjednici održanoj dana 21.07.2020. godine donijela je Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika i poslanika koji će [...]

Kalendar

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika Opštinska izborna komisija Andrijevica utvrđuje i objavljuje kalendar. U nastavku možete preuzeti kalendar sa rokovima za sprovođenje izbornih radnji za izbor odbornika u Skupštini opštine Andrijevica, koji će [...]
09/07/2020

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica

Na osnovu člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore (,,Sl. list CG’’, br. 1/07 i 38/13), člana 13 stav 1, 3 i 4, člana 14 stav 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Sl. list RCG’’, br. 04/98, [...]
20/06/2020