Odluka o potrebnom broju potpisa

Opštinska izborna komisija obavještava političke partije i grupe birača koje imaju namjeru da učestvuju na prestojećim lokalnim izborima  u Andrijevici, koji su zakani za 16.10.2016. godine, da je 35 najmanji broj koji svojim potpisom treba da podrže listu za izbor odbornika.

Broj je utvrđen u skladu sa članom 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a prema broju birača u opštini Andrijevica  za izbor Predsjednika Crne Gore, koji su održani 7. aprila 2013. godine koji je iznosio 4.295 ukupno upisanih birača.

25/07/2016