Rjesenje o imenovanju birackog odbora za izbor odbornika i poslanika

Na osnovu člana 27 stav 1 tačka 4 i člana 35 Zakona o izboru odbornika i psolanika (” Službeni list RCG”, broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) Opštinska izborna komisija opštine Andrijevica, na sjednici održanoj 17.08.2020. godine, donijela je Rjesenje o imenovanju birackog odbora za izbor odbornika i poslanika

18/08/2020