Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika i poslanika

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“ br.4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl.list CG“ br.46/11, 14/14 i 47/14) i člana 2 Odluke o određivanju naziva ulica i naselja u Opštini Andrijevica („Sl.list Crne Gore-Opštinski propisi“ br.25/15  ), a na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Opštinska izborna komisija, na sjednici održanoj 30.03.2016.godine, donijela je

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika i poslanika

23/09/2016