Zapisnik OIK Andrijevica sa žrijebanja za predstavnike biračkih odbora i raspored predsjednika Biračkih odbora po pojedinim partijama i biračkim mjestima