Zapisnik o radu biračkog odbora za biračko mjesto broj 23 Rijeka Marsenića – Navotina