Zapisnik o radu biračkog odbora za biračko mjesto broj 9 Košutiće